Peace within People

De Birma Actie is een nieuw project gestart, Peace within People. Innerlijke vrede, voor mensen die dat hard nodig hebben om te kunnen blijven functioneren. Want hoeveel oorlog en onveiligheid kan een mens aan? In de Karen gemeenschap is grote behoefte aan dit project. En daarom gaan wij er mee aan de slag!

Waarom nu?

Wanneer de oorlog na een periode van relatieve rust wéér dichtbij komt, is de rek er wel een beetje uit bij  mensen. Decennia leven in angst, onveiligheid en oorlog, dat heeft een enorme impact. Voor zover je kan generaliseren, kan je zeggen dat het binnen de Karen cultuur niet gebruikelijk is om openlijk en persoonlijk over dit leed te praten. Er worden grappen over gemaakt en er wordt gepraat over het leed van de ander. Maar zelden over het onbeschrijfelijke leed wat iemand persoonlijk ervaart. Er zijn immers altijd mensen die het zwaarder hebben, is de gedachte.

Overlevingstrategie

Dat is een fantastische overlevingstrategie. Maar tegelijkertijd ook een silent killer. Want wanneer het leed te groot wordt, manifesteert het zich op andere manieren. Het leidt tot gezondheidsproblemen, tot depressies en verslavingen. En zo ontwricht het niet alleen mensenlevens, maar ook gezinnen en families.

Peace within People

De directe aanleiding van dit project was het onverwachte overlijden van onze gezamenlijke zeer dierbare vriend en collega Saw Kweh Say. De oorlog die hij met zich meedroeg werd voor hem een te zware last. Saw Mort en ikzelf voelden ons machteloos en verslagen na dit vreselijke nieuws. We hebben veel met elkaar gesproken in de dagen en weken die volgden. Waarom lukt het de één wel, en de ander niet? Hoe hadden wij Kweh Say kunnen helpen en hoe kunnen wij anderen helpen? Welke coping strategies heb je nodig, om je wél staande te kunnen houden in deze weerbarstige regio? Saw Mort was al bezig met dit thema. Want het leeft binnen de gemeenschap. En zo ontstond Peace within People.

Wat gaan we doen?

We gaan Peace within People ambassadeurs trainen. Zij worden dialoogleiders, om binnen groepen in gesprek te gaan over de persoonlijke gevolgen van de oorlog in Birma. Ze gebruiken hiervoor theater, muziek, kunst, fotografie en video, passend binnen de Karen cultuur. Daarvoor gaan we trainingsmateriaal ontwikkelen, in samenwerking met andere organisaties.

Projectgebied

In het projectgebied is ook behoefte aan Peace within People. Zeker nu de militaire activiteiten daar weer zijn toegenomen. Peace within People draagt bij aan een betere toekomst van de leerlingen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen, die deze kennis door geven aan volgende generaties.

Peace within People, want Peace is not a dream, it’s you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *