Category Archives: Human Rights Media

Minder fotogeniek, méér aandacht!

‘De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) moet een onafhankelijk instituut worden dat fondsen werft en de verdeling van deze gelden toetst’. Dat betoogt Femke Halsema in de Van Heuven Goedhartlezing die zij vandaag zal uitspreken. Dit moet de effectiviteit van noodhulp verbeteren, zodat het ook op plekken terecht  komt die minder ‘fotogeniek’ zijn. Continue reading Minder fotogeniek, méér aandacht!

Questions about Burma to the Dutch Foreign Secretary Mr. Timmermans

On May 15th member of Parliament Désirée Bonis (PvdA) will ask the Dutch Foreign Secretary Mr. Timmermans, about the ongoing violations of human rights in Burma. Mrs. Bonis will raise this issue following an email from Human Rights Media. Continue reading Questions about Burma to the Dutch Foreign Secretary Mr. Timmermans

Vragen over Birma aan minister Timmermans

Op 15 mei zal het PvdA kamerlid Désirée Bonis de voortdurende schendingen van mensenrechten in Birma ter sprake brengen bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, tijdens het algemene overleg over Godsdienstvrijheid. Dat doet zij naar aanleiding van een email van Human Rights Media, over het recente geweld in Birma tegen moslims. Continue reading Vragen over Birma aan minister Timmermans