Knallende start Birma Kerst Actie 2016!

Wat een knallende start van de Birma Kerst Actie 2016!! Ik kan het niet geloven… in de eerste twee weken zoveel geweldige reacties en donaties. Het is echt fantastisch hoeveel mensen de Birma Actie en de kinderen in Birma een heel warm hart toedragen. Dank jullie wel!!

Concreet verschil

Terwijl er internationaal zoveel gaande is, maken jullie donaties de wereld écht een beter. Vrede op aarde… dat is wat jullie doen. Heel concreet. Jullie zorgen ervoor dat deze Birmese jongeren niet vanaf jonge leeftijd op het land gaan werken, maar naar school gaan. En uiteindelijk zelfs kunnen afstuderen met een HBO of beroepsopleiding. Met onderwijs dat kennis en vaardigheden biedt om de regio politiek en economisch op te kunnen bouwen. Een beter leven voor deze mensen, ook als de Birmese overheid daar niet aan meewerkt. Dat is het concrete verschil wat jij maakt!

Inzetten op capaciteiten

Dit zijn de kinderen en het team van de The Nu Hset Lar School! Al deze kinderen en het team krijgen nu door de Birma Kerst Actie óók onderwijs en kansen. Door samenwerking met de Birma Actie gaan wij ook op deze school inzetten op méér dan alleen lesstof. Maar op onderwijs waarbij de leerlingen vertrouwen krijgen in zichzelf en hun mogelijkheden. Zien jullie de 4e jonge man van links? Dankzij onze dormitory kon hij naar de middelbare school en daarna deed hij -door de Birma Actie- een beroepsopleiding in het vluchtelingenkamp Thailand. Nu is hij leerkracht op deze school.

_mg_6489ANBI

Nog even over die ANBI status. Wij zijn trots, omdat het iets zegt over ons project. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de Birma Actie ontzettend blij is met iedere donatie, klein of groot. Met iedere euro kunnen we zóveel doen in het projectgebied.  En iedere euro gaat ook naar het project, dat blijft. Altijd. De ANBI status staat voor kansen, kwaliteit en mogelijkheden!

Maar hoe werkt dat nu precies, met een ANBI stichting? Donaties naar een ANBI stichting kunnen  aftrekbaar zijn van de belasting. Op belastingdienst.nl staat het in detail beschreven, maar bij deze een korte samenvatting. Giften die in aanmerking komen voor belastingaftrek, zijn:

Periodieke giften:  dat zijn giften die je vastlegt voor 5 jaar. Dat hoeft niet meer bij de notaris (kan wel) maar kan ook op basis van een modelovereenkomst, opgesteld door de Belastingdienst.

Gewone giften: dat zijn giften die aftrekbaar zijn als het totale bedrag aan giften in een jaar 1% van het drempelinkomen is of hoger, met een minimum van €60,-.

Stel dat u een jaarlijkse schenking doet van € 60,- dan kost u dit netto per jaar € 60,- Als u bij de belasting aangifte dit vermeld als gewone gift aan onze stichting, of als u dit vast legt in de vorm van een periodieke gift, dan kost dezelfde gift u minder. Als u uiteindelijk wel die € 60,- wilt schenken, dan kunt u vastleggen in de vorm van een periodieke schenking dat u jaarlijks een hoger bedrag wilt schenken, waarbij u netto nog steeds op die € 60,- uitkomt.

Voor zowel een periodieke als een gewone gift zijn er gegevens van ons nodig:

Naam: Stichting Human Rights Media

RSIN nr: 855850164

(De Birma Actie is onderdeel van de Stichting Human Rights Media)

Stuur deze mail, én de vorige, door je gehele netwerk van familie, vrienden, collega’s en vage bekenden! Want samen maken we de wereld mooier.

Peace is not a dream, it’s you!

Een warme groet,

Klaartje, Jacobien, Barber, Saw Mort en Saw Htaw Nay Moo

Doe mee aan de Birma Kerst Actie! Maak je bijdrage over naar bankrekeningnr: NL74INGB0009451241 t.n.v. K. Kosters- Jong, onder vermelding van Birma Actie 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *