Gevlucht uit Noord-Korea

In dit blogje kan je mijn artikelen lezen voor Kidsweek en 7Days, over Noord-Korea. Want afgelopen week waren er zeven hooggeplaatste  gevluchte Noord-Koreanen in Nederland. De Universiteit van Leiden had een unieke conferentie georganiseerd rondom deze Noord-Koreanen, omdat zij -als één van de weinigen ter wereld- weten hoe de machtsstructuren in Noord-Korea werken, vanuit hun eigen ervaringen binnen de Noord-Koreaanse overheid. Een super interessante conferentie, met informatie uit de eerste hand over dit gesloten land. Kidsweek en 7Days zijn landelijke weekbladen voor jongeren en tieners, die graag wat meer van de wereld weten.

Mijn artikelen voor Kidsweek en 7Days:

kdwj-20140925_07    7days-20140926-09

Macht van dichtbij

Eén van de prominente vluchtelingen, Jang Jin-sung, schreef een boek ‘Dear Leader’, over zijn tijd als vooraanstaand lid van de Noord-Koreaanse elite. Jang Jin-sung werd namelijk door vorige leider Kim Jong-il aangewezen als ‘hofdichter’, of eigenlijk als pr-man. Zo kon hij de macht binnen de Noord-Koreaanse overheid van dichtbij zien. Net als alle Noord-Koreanen, is ook Jang Jin-sung opgegroeid met het idee dat de leiders van Noord-Korea, de familie Kim, een soort heiligen zijn. Sterker nog, Jang Jin-sung geloofde lange tijd zelfs dat Kim Jong-il magische krachten had. Zijn ogen werden pas geopend toen hij op zijn 28e voor Kim Jong-il ging werken.

Angst

Dat is voor veel westerlingen serieus moeilijk te begrijpen. Hoe is het mogelijk dat een heel land ogenschijnlijk blijft geloven in een opzichtig, slecht geschreven sprookje? Dat het hele land om het hardst huilt wanneer de leider iets overkomt. Jang Jin-sung legde dit tijdens de conferentie (en in zijn boek) heel helder uit. Iedere Noord-Koreaan leert al van jongs af aan, dat liefde en loyaliteit aan de Leider het allerbelangrijkste in het leven is. Dat leren ze op school, op verplichte wekelijkse bijeenkomsten, maar ook als ze veilig thuis zijn. Waarom ook thuis? Omdat wie zich niet loyaal toont, naar een strafkamp gaat. En niet alleen, maar met het hele gezin. Of zelfs met de hele familie. Want schuld-door-associatie (dus via een ‘afvallig’ familielid) is de normale gang van zaken in Noord-Korea. Zo is het gebruikelijk dat er direct drie generaties naar een strafkamp gaan, wanneer één iemand een misstap heeft begaan. Daarom zijn ouders bang dat hun kinderen zich in het openbaar negatief uitlaten over de Kim’s. Begrijpelijk dat iedere Noord-Koreaan ook thuis leert dat liefde voor de leider het hoogst haalbare is. Angst regeert het hele bestaan van de Noord-Koreanen.

Bijzonder

Jang Jin-sung en de andere prominente vluchtelingen waren in Nederland op uitnodiging van de Universiteit van Leiden, om meer duidelijkheid te geven over de werking van de Noord-Koreaanse macht. Dat was bijzonder, want alleen zij kunnen duidelijk inzicht verschaffen in het altijd zo gesloten Noord-Korea. Dat doen zij op gevaar voor eigen leven, want de Noord-Koreaanse overheid houdt niet mensen die inzicht geven in Noord-Korea, zeker niet zulke gedetailleerde en up to date informatie. Vanuit hun oogpunt begrijpelijk, want de verhalen van de vluchtelingen maakten duidelijk de nieuwe leider Kim Jong-un de touwtjes niet meer in handen heeft.

Machtssysteem

De werkelijke macht ligt bij één departement, dat is opgezet door Kim Jong-il. Nadat deze in 2011 overleed nam zijn zoon Kim Jong-un wèl zijn positie over, maar niet zijn macht. Toch houdt dit departement (het OGD) de Kim verering in stand, omdat het hele machtssysteem drijft op deze collectieve, nationale loyaliteit. Wie loyaal is aan Kim (Jong-un, op dit moment) zal het goed krijgen (ooit) en wie dat niet doet, die verdwijnt. En aangezien Kim zijn hele overheidsapparaat behelst, zijn de Noord-Koreanen eigenlijk loyaal aan het systeem. Dat is in van belang van al die ambtenaren, want die hebben op deze manier een redelijk bestaan. Daar zijn ze bijzonder zuinig op, want zij weten ook inmiddels wel dat het leven buiten de overheid beduidend minder is. Bovendien zijn zij op hun beurt bang. Want Kim Jong-il heeft het machtige wapen angst ook ingezet binnen de overheid: wie twijfelt of afvallig is verdwijnt ook een strafkamp in.

Zwarte markt

Toch denkt de Noord-Koreaanse schrijver Jang Jin-sung dat er veranderingen op komst zijn in Noord-Korea. ‘Misschien al wel in de komende 5 tot 7 jaar,’ zegt hij. ‘Want als de loyaliteit aan de leider gaat wankelen, wankelt het hele systeem.’ Volgens Jang Jin-sung is de weg naar de oplossing geplaveid met informatie. ‘Als de Noord-Koreanen meer van de buitenwereld zien en horen, zullen ze begrijpen dat het helemaal niet goed gaat in Noord-Korea. Dan zal hun vertrouwen in de leider Kim Jong-un en daarmee in het systeem afnemen.’ Ook handel via de zwarte markt is van groot belang, denkt Jang. ‘Regeringen moeten geen zaken meer doen met Noord-Korea, want al dat geld verdwijnt in de zakken van de overheid en zo blijft hun macht behouden. Maar ze moeten de zwarte markt stimuleren, via China, dat bereikt de gewone Noord-Koreaan.’

‘Dear Leader’

Het boek ‘Dear Leader’ is écht een aanrader, erg informatief en boeiend geschreven. Jang is uiteindelijk in januari 2004 gevlucht via Yanji in noord oost China. Dat is de plek waar ik zelf in 1999 tientallen net gevluchte Noord-Koreanen heb geïnterviewd, die -net zoals hij-  verscholen zaten in vervallen schuurtjes langs de grens, koud, angstig en hongerig. Door het lezen van ‘Dear Leader’ vallen alle clichématige opvattingen over Noord-Korea op hun plek, je begrijpt waarom Noord-Koreanen zo uitbundig huilen op tv, waarom Noord-Korea zo afgesloten blijft en waarom Kim Jong-un niet veel anders kan dan ‘dingen inspecteren’. Het boek maakt duidelijk dat ons gebrekkige inzicht in Noord-Korea een oplossing voor dit gesloten land niet dichterbij brengt. Met Dear Leader komt veel informatie over Noord-Korea naar buiten. En nu moet er informatie over de buitenwereld Noord-Korea in!

Dear Leader is te koop bij Bol.com:

http://www.bol.com/nl/p/dear-leader/9200000021728176/

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *