Vragen over Birma aan minister Timmermans

Op 15 mei zal het PvdA kamerlid Désirée Bonis de voortdurende schendingen van mensenrechten in Birma ter sprake brengen bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, tijdens het algemene overleg over Godsdienstvrijheid. Dat doet zij naar aanleiding van een email van Human Rights Media, over het recente geweld in Birma tegen moslims.

Opheffen sancties

In deze email heb ik opheldering gevraagd over het vroegtijdig opheffen van de EU sancties tegen Birma, eerder deze week. Dit is een besluit van alle ministers van buitenlandse zaken van de EU landen, waaronder PvdA minister Timmermans.

Mensenrechten prioriteit

Met het opheffen van de sancties geeft de EU het signaal af tevreden te zijn met het democratiseringsproces in Birma. Nog geen week eerder, op een bijeenkomst op de Universiteit van Maastricht, zei PvdA minister Timmermans dat mensenrechten prioriteit hebben in het Nederlandse buitenland beleid.

Recent geweld

In mijn mail vroeg ik daarom of mensenrechten werkelijk prioriteit hebben in het Nederlandse buitenland beleid. Helaas komen er nog dagelijks berichten uit Birma over schendingen van mensenrechten, ondanks het democratiseringsproces. Momenteel is de situatie van de moslims in Birma, en van de minderheidsgroep Rohingyas in het bijzonder, zeer erbarmelijk. Het recente geweld komt voort uit decennia lange militaire onderdrukking en armoede, waarbij de overheid minderheidsgroepen tegen elkaar op heeft gezet. Nu kijkt de overheid toe hoe deze groepen elkaar bevechten. Een pijnlijke realiteit, naast het zo positieve democratiseringsproces.

Mevrouw Désirée Bonis gaf mij direct dezelfde middag nog antwoord. Ze zal de mensenrechtenschendingen in Birma onder de aandacht brengen van minister Timmermans. Dat is ontzettend fijn! Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst.

Korte video

Voor meer informatie over de situatie van de moslims in Birma, bent u met deze recente BBC reportage (van slechts 3 minuten) eigenlijk helemaal op de hoogte!

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22243676

Leave a Reply

Your email address will not be published.